Počítačová ambulance - CHIRURGIE

V Počítačové ambulanci je chirurgické oddělení oddělením operací, tedy oprav a servisních akcí.

Doktoři-chirurgové se co nejrychleji po příjmu postarají o diagnostiku problému a klientovi oznámí předběžnou cenu opravy. V případě odsouhlasení ceny klientem se doktoři okamžitě pouští do práce.

Po dokončení operací je zařízení v potřebné míře otestováno a je domluven způsob předání. Typicky rychlá záchranná služba opravené zařízení zaveze na své místo a technik-záchranář jej zprovozní a předvede jeho funkčnost klientovi.