Počítačová ambulance - PŮJČOVNA

V případě odvozu nemocného zařízení na kliniku může klientovi nastat problém, neboť mu toto zařízení bude chybět pro práci či zábavu.

Tuto situaci je Počítačová ambulance připravena řešit zápůjčkou náhradního zařízení, které klientovi absenci jeho počítače, tiskárny, monitorů apod. vyřeší.

Možnost zapůjčení počítače, notebooku, tiskárny, klávesnice, monitoru, myši, atd. platí samozřejmě pro kohokoliv.

Pokud má klient zájem, v případě zápůjčky počítače za počítač nemocný je možno počítač softwarově konfigurovat tak, aby ten nemocný byl co nejplnohodnotněji nahrazen.

Orientační ceny zápůjček a prací jsou k dispozici v Sazebníku.

V případě zájmu o nákup nového zařízení prosím navštivte OBCHOD Počítačové ambulance.